Ue

KROE Sp. z o.o. realizuje projekt:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 OŚ Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych mocowań punktowych do montażu płyt elewacyjnych z betonu GRC.

Tytuł : Zakup przez KROE sp. z o.o. od jednostki naukowej usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowanie innowacyjnych mocowań punktowych do montażu płyt elewacyjnych z betonu GRC.

Okres realizacji: 01/11/2018 – 31/10/2019

Całkowita wartość projektu: 122 877 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 89 910 PLN

Kroe Sp. z o.o.

NIP: 9452181217
REGON: 123223495

tel.: 12 350 57 63, fax: 12 420 63 11
E-mail: info@kroe.eu

Sprawy techniczne

Paweł Sepioło
tel. 662 170 008
E-mail: p.sepiolo@kroe.eu

Kontrola Produkcji

Paulina Biedrzyńska
tel.: 665 306 403
E-mail: p.biedrzynska@kroe.eu

Projektant/ Specjalista ds. ofertowania

Martyna Daniel
tel.: 665 306 404
E-mail: m.daniel@kroe.eu

 

Kontakt z nami